Kilitbahir Köyü

Antik Çağ

Antik Çağ

Eski çağlarda buraya ‘Dişi Köpek Mezarı’ anlamına gelen Koynus/ Sema denir.Truva kralının eşi Hekabe’nin mezarının burada olduğu rivayet edilmektedir.Köy, ismini bu mezardan almıştır.

Atinalı’lar M.Ö. 411’de kazandıkları zaferin anısına bir anıt dikmişlerdir.Ancak anıtın yeri bilinmemektedir. Efsaneye göre Hekabe; Troia Kralı Priamos’un karısı, Hektor ve Paris’in annesidir.Hecabe Latince Hecube demektir.19 çocuk anasıdır ve bu yüzden Hecabe ilk çağ eserlerinde doğurgan ve bahtsız ana tipini yansıtır.

Homeros destanında belirtilen karakter iyice sonraları abartılmış ve Hekabe çocuklarını bir bir kaybettiğinden ve korkunç yıkım ve işkencelere tanık olduktan sonra gözü dönmüş bir köpek gibi kudurup etrafına saldıran anaç varlığın simgesi olmuştur.Kimi efsanelerde onun evlat acısına dayanamayıp gece gündüz uluyan dişi köpek haline dönüştüğüde belirtilir.

Başka bir rivayete göre Hecabe Cynus-Sema’da büyük bir savaşa tutuşur ve büyük kahramanlıklar gösterir ve orada ölür.Savaşın tasviri yapılırken Hekabe’nin köpekler gibi dişlerini göstererek etrafa saldırdı.Onun bu halide yöreye ad oldu.Böylece Kilitbahir’e dişi köpek mezarı anlamına gelen CYNOS-SEMA denmiştir.

Troia’nın sukutundan sonra Hecube diğer esirler ile birlikte Avrupa kıyısında ve HAVUZLAR mevkiinde ARRBİENEİ da kurulan esir pazarında satılmış ve Trakya’lı bir köle olmuştur.

Bu sırada oğlunun deniz kenarında cesedini görür,katilide yanındadır.Bunun üzerine Hecabe deli gibi olur ve katilin üzerine saldırıp, gözlerini oyar.Bu defa katilin yakınları Hecabe’ye saldırırlar ve onu taşlarlar.O da atılan taşları eli ve ağzı ile tutup onların üzerine gönderir.Karşı taraf onun dilinden de anlamazlar.Ancak ondan köpek havlamasına benzer sesler işitilir. Sonuçta Hecabe öldürülür ve mezarına da köpek mezarı denir.

Comments are closed.