Kilitbahir Köyü

Çanakkale Savaşında Kilitbahir

Çanakkale Savaşında Kilitbahir

18 MART’TA  ASKERLERİN  RUH  HALİ
Düşman boğazdan girmiş bulunuyor.İçinizde kendine güvenemeyen varsa, söylesin,değiştireyim.Korkmadan bataryada bir kişi kalmayana dek harp edeceğiz.Kimse yaralı ve şehitlerle uğraşmayacak.Ben şehit olursam dahi üzerime basıp geçin,yaralanırsam önem vermeyin. Savaştan  hiçbir ödül beklemeyin.Hiçbirimiz rütbe, nişan ve dünya menfaatlerinin heveslerinin gayretiyle harp etmeyeceğiz. Allah için harp etmeye niyet edelimki gazamız mübarek olsun.Ya gazi, ya şehit olalım. Uhud savaşında indirilen ayet, bizim içinde geçerlidir. Çünkü Allah’ın lütuflarına sığınıp her şeyi ondan isteyeceğimğz için, mermilerimiz dahi bizi vasıta ederek Cenab-ı Hak tarafından atılmış olacak ve daima hedefe isabet edecektir.

1. Bu günden itibaren daima abdestli bulunulacak ve harbe abdesli olarak başlanacak,

2. Birinci top doldurma işi dört er tarafından Ezan-ı Muhammed okunarak yapılacak,

3. Yeni gelen yedek subaylar yüksek sesle tekbir alacaklar, bir kısmıda Kur’an okuyacaktır.Ateş aralarında ise bütün batarya sesli tekbire katılacaktır.

Yüzbaşı  Mehmet  Hilmi

BOĞAZ  HARBİNDE  KİLİTBAHİR

18 Mart 1915 Boğaz Harbinde Kilitbahir ve çevresindeki kale, tabya ve sahil bataryaları etkin bir rol oynamıştır. Namazgah, Mecidiye ve Yıldız tabyaları toplarıyla bilfiil savaşa iştirak etmiş, müttefik donanmasına büyük zayiat verdirmişlerdir. Boğazdaki mayın hatlarını korumak amacıyla sahile ışıldaklar yerleştirilmiş, sahil bataryaları ve seyyar toplar tesis edilmiştir.Baykuş bataryasıda bunlardan biridir. Boğaz harbinde Kilitbahir yerleşim yeride müttefik donanmasının hedefinde kalmıştır.Kalenin güney tarafı büyük bir mermiyle yıkılmış, köy içerisindeki bir çok ev, camii ve askeri binalar hasar görmüştür.


KARA  SAVAŞLARINDA  KİLİTBAHİR

Kilitbahir ve çevresi Çanakkale Savaşları boyunca lojistik hizmetler için kullanılmıştır.Ağaderesi, Kilitbahir, Havuzlar ve Soğanlıdere’de seyyar hastaneler kurulmuştur.
Ağaderesi’nde 9. Tümen seyyar hastanasi, 3. Kolordunun 1. seyyar hastanesi ve Güney grubu sevk hastaneleri kurulmuştur.25 Nisan – 30 Ağustos 1915 arasında Ağaderesi ve Akbaş sevkiyat hastanelerinden geriye; Menzil ve Vatan hastanelerine 86.000 yaralı ve 23.000 civarında hasta sevkedilmiştir.
Temmuz 1915 sonrası Ağaderesindeki dört seyyar hastane birleştirilerek ağır yaralılar için büyük bir hastane kurulmuştur.(Güney Grubu Ağır Yaralı Hastanesi)
Kilitbahir Köyü içerisinde 25 Nisan öncesi  19. Tümen seyyar hastanesi, 25 Nisan sonrası da sadece salgın hastalıklara bakan bir hastane kurulmuştur.Köy içersindeki mevcut hamamlar savaş boyunca askerlere hizmet vermiştir.
Havuzlar’da 6. ve 10. Tümenlerin seyyar hastaneleri, 3.Kolordunun 5. seyyar hastanesi, 2. Kolordunun 3. seyyar hastanesi kuruldu. Yine Havuzlar’da  Nekahathane (dinlenme yeri) hizmet vermiştir.Kovalık’ta ekmek fırınları kurulmuş, askere ekmekler burada pişmiştir. Bu bölge sulak olduğu için vadi içinde çadır hamamları kurulmuştur.
Soğanlıdere’de  2.7.12. Tümenlerin sıhhiye bölükleri ve 15. Tümen seyyar hastaneleri kurulmuştur.Melek Hanım Çiftliği’ndeki binada da revire dönüştürülmüştür.
Yine bu vadide seyyar mutfaklar kurulmuş, Güney cephesindeki askerlere giden yemekler burada pişirilmiştir.Bu vadiye de çadır hamamlar kurulmuştur.

Rumeli Hamidiyesinin iki 35’lik topuda savaş dışı kaldı.Top çavışlarından Bektaş soluk soluğa bataryaya geldi ve şöyle dedi: ‘Efendim, toplarımızın ikiside harap oldu.Bir fünye çekemediğim için yanıyorum.Bu hal bana ölümden de beter geldi.İki fünye çektikten sonra ölsemde gam yemem.Bana bir vazife verin.’ Diye yalvardı.
Birinci top çavuşluğuna geçmesini emrettim.Fakat esas top çavuşuda yerini terk etmek istemiyordu. Beraber kalmalarını rica ettim. Bektaş iki fünye çekmişti ki cephanelik duvarına isabet eden bir mermi ile numara erlerinden bir kaçı şehit olmak üzere hemen yarısı ağır yaralanarak harp dışı kaldı.Bektaş ve esas top çavuşuda ağır yaralılar arasındaydı.

Yüzbaşı  Mehmet Hilmi

Batarya  Kumandanı

Comments are closed.