Kilitbahir Köyü

Kale ve Tabyalar

Kale ve Tabyalar

DEĞİRMENBURNU TABYASI

1894 yılında Sultan 2. Abdülhamit döneminde Asaf Paşa’nın gayretleriyle yapılmıştır. Karşısında Köseburun ve Nara tabyaları vardır. Amaç boğaz son savunmasını güçlendirmektir. Dur Yolcu yazısının altında  askeri sınırlar içerisindedir.

KİLİTBAHİR KALESİ

1461-62 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından Çimenlik kalesiyle beraber karşılıklı olarak yaptırılmıştır. Yapılış amaçları; boğazın güvenliğini sağlamak, başkent İstanbul’a Akdeniz’den gelecek olan tehlikeleri daha Çanakkale’den savunmaktır. Yani Fatih İstanbul’un savunmasını daha Çanakkale’den başlatmıştır.

Burası; Çanakkale Boğazı’nın en dar yeri (1243m), en derin yeri (109m) ve akıntının en yoğun olduğu yerdir.(Üst akıntı 3-4 mil/saat, alt akıntı 1-2 mil/saat)

Kale üç yapraklı yonca şeklindedir. Şekil olarak eski asma kilitlere benzer. Plan boyu 221m. Eni 120m. dir.

İÇ KALE

Son müdafaa yeri, yüksekliği 30m dir. İçinde ahşap döşemelerle ayrılmış 7 kat vardır.(şimdi mevcut değil) 3 ana pencere ile 20 yi aşkın mazgal delikleri vardır. İnşaat muntazam tesviye edilmiş kaba yontma taştır. Kale üç avludan ibarettir.

DIŞ KALE

Burası dış kale duvarı ile çevrili 18m. yükseklikte, 6m. genişlik ve üç bölümden meydana geliyor. Merkezi teşkil eden iç kaleyi korumak için yapılmıştır. Denizden bakınca kalbe benzer, üzerinde top yerleri vardır.

Dış kalenin kuzey cephesinde yerden 5-6m. yükseklikte mermer çivi başı üzerinde elifleri üzerinde birleşen ‘Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan ‘ Esma Hüsna’dan yani Allah’ın güzel isimlerinden üçü yazılıdır.

2.nci DIŞ KALE

1893 yılında Sultan 2.nci Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir. Kalede onarımdan geçirilmiştir. Burası 2m. genişlikte, 4m. yükseklikte ve 510m. uzunluktadır. Dış kale duvarlarının dışa ve içe bakan yüzleri boyunca düşey olarak yapılmıştır. Kitabesi 1990 lı yıllarda çalınmıştır.

Kitabesi :

‘İş bu kışla Gazi Abdülhamit Han Sani Hazretleri’nin Sarayı Hümayünlerinden Kaimen tadilat ve tamirat olunmuştur.’ (Tarih 1311/1893)

  

NAMAZGAH  TABYASI

Tabya; Arapça karşılığı ‘üzeri toprakla örtülü sığınak’ demektir.

1860 lı yıllarda Sultan Abdülaziz Han döneminde yapımına başlanmış, 1892 yılında tamamlanmıştır. Tam karşısında Aziziye tabyası vardır. Boğaz savunmasını güçlendirmek amacıyla yapılmıştır. Boğazın en büyük tabyasıdır.

18 Mart 1915 boğaz savaşında kullanılmıştır.2006 yılında restore edilmiş, deniz savaşları müzesi olarak düzenlenmiştir.

Tabyanın topları 1950 li yıllarda sökülmüştür.

Namazgah adı: Tabya kalenin hemen bitişiğindedir, kalede 1500 e yakın asker vardır. Bu bölge kale askerinin yazlık açık namazgah yeriydi. Tabya inşa edildikten sonra da adı Namazgah olarak kalmıştır.

RUMELİ HAMİDİYE TABYASI

1896 yılında Sultan Abdülhamit Han döneminde Asaf Paşa’nın gayretleriyle yapılmıştır. Tam karşısında Anadolu Hamidiye tabyası vardır. Yapılış amacı merkez savunmasını güçlendirmektir.

18 Mart 1915 boğaz harbinde uzun namlulu toplarından dolayı müttefik donanmasının ilk hedefi olmuştur. Bir tek mermi atamadan savaş dışı kalmıştır.

Topları: 2 adet 35,5 cm L35 Krupp

(Bu topların 17500 m menzili vardır. Fakat müttefik donanması içerisindeki Queen Elizabet zırlısının 38,1 lik mermisinin menzili 28000 m. mermi ağırlığı ise 870 kg dır.)

RUMELİ MECİDİYE TABYASI

1892 yılında Sultan Abdülhamit döneminde Asaf Paşa’nın gayretleriyle yapılmıştır. Amaç boğaz merkez savunmasını güçlendirmektir.

18 Mart 1915 boğaz harbinde etkin bir rol oynamıştır. Karşısındaki Anadolu Hamidiye Tabyası ile beraber müttefik donanmasına ağır zayiat verdirmiştir.215 kg lik top mermisini sırtında taşıyarak topa çıkartan SEYİT ONBAŞI da bu tabyanın askeridir. Tabya komutanı Yüzbaşı Mehmet Hilmi (Albay ŞANLITOP) Bey’dir.

Topları: 2 adet 28 cm L 22 Krupp,   4 adet 24 cm L22 Krupp

24 lük topun yeni mermisi : Menzil 14700m  ağırlık 190-215 kg arası

24 lük topun eski mermisi : Menzil 11000m   ağırlık 140-160 kg arası

(18 Mart 1915 boğaz harbinde Mecidiye Tabyasında eski mermi kullanılmamıştır.)

SARI KULE (KANUNİ KULESİ)

1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fatih’in kalelerine ilave olarak yaptırılmıştır.

 Sarıkule; Büyük kesme taş kule, bir mahzen ve üç kattan ibarettir. Duvarlarının kalınlığı 6,70m. dir. En üst katta yedi atış mevzii, yerde sekiz top mazgalı bulunmaktadır. Halen müze olarak ziyarete açıktır.

Kitabesi:

Kilid-i Bahr ki a’la oldu kule (Kilitbahir çok yüksek bir kule oldu)

Frengistan döndü cay-ı buma (Avrupa ülkesi baykuş yuvasına döndü)

Felekten ruh-i kudsi dedi tarih (Gökten Cebrail dedi tarihini)

Zihi kıfl-i der-i bahr oldu Rum’a (Deniz kapısının ne güzel kilidi oldu)

Tarih : 1541

Devletimizin en güçlü zamanında hüküm süren Süleyman’ın yiğitliğinin anısına Namazgah Tabyasında sağlam bir abide olan SARIKULE’ yi kütüphane yaptık. Yüzlerce cilt kitap getirildi. İlim sevgisi konusunda büyük ve güzel bir eğilim gösterildi.

1912  Yarbay Mehmet Emin Bey  4. Ağır Topçu Alay kumandanı

YILDIZ TABYASI

1892 yılında Sultan 2. Abdülhamit döneminde Asaf Paşa’nın gayretleriyle yapılmıştır. Amaç boğaz merkez savunmasını güçlendirmektir.

18 Mart 1915 boğaz harbinde kullanılmıştır.

Kilitbahir-Havuzlar arasında Kadri Baba tekkesinin hemen üzerindedir.

Comments are closed.