Kilitbahir Köyü

Roma Dönemi

Roma Dönemi

Çanakkale Boğazı ve çevresi ilk çağlarda bu yana stratejik öneminden dolayı bir çok kavmin istilasına maruz kalmıştır.

Yörenin kültür yapısını etkileyen kavimler ; Luwiler, Troialar, Dardaniler, Lelegler, Törkiler, Frigler, Hititler, Trakyalılar, Lidyalılar, Akalar, Persler, Helenler, Roma ve Bizans ile Oğuz Türkmenleri olmuştur.

Yarımada da kurulan ilk antik kent Sestos’tur. M.Ö. 9. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda Kilitbahir- Seddülbahir arasında Eliaous/Elia antik kenti kurulmuştur.

M.Ö. 5. yüzyılda Perslerin hakimiyetine girmiştir.M.Ö. 479 da Atina-Sparta rekabetine sahne olmuştur.334 de Makedonylı Büyük İskender bu topraklarda Anadolu’ya geçmiştir.191 de Romalıların hakimiyetine girmiştir.

Bizans döneminde Gotlar tarafından yağmalandı.681 ve 717 de Arap orduları istila etti.Bir dönem Latinlerin oldu.1261 de yine Bizans hakimiyetine girdi.1356 da Osmanlılara katıldı.

Comments are closed.