Kilitbahir Köyü

Türbe ve Yatırlar

Türbe ve Yatırlar

Köyümüz içinde 20’ye yakın türbe ve yatır mevcuttur, bunların en önemlileri;

AHMET CAHİDİ EFENDİ VE TÜRBESİ

Cahidi Sultan Hazretleri Kilitbahir’e 16.ncı asrın sonu ile 17.nci asrın başlarında Edirne’den gelip yerleşir. Halveti’nin Celaliye koluna intisaplıdır. Kilitbahir’de Cahidi tarikatını kurar. Asıl adı Ahmet Efendi’dir. Burada Uşşaki Tekkesi’ne geçerek şeyhlik makamına yükselir.

Kerime Hatun’la evlenir ve Adem adında bir oğulları dünyaya gelir. Adem Efendi 1642 de vefat eder. Ahmet Cahidi Efendi ise 1659 da vefat eder. Kerime Hatunla aynı türbe içinde yan yana yatmaktadırlar. Adem Efendi’nin kabri ise türbenin dış güney kısmında bulunmaktadır.

Ahmet Cahidi Efendi’nin iki eseri bulunmaktadır. Divan ve Kitabı Nasiha. Divan manzum, Kitabı Nasiha ise nesirdir. İkiside el yazmasıdır. İstanbul Süleymaniye kütüphanesindedir.
Türbe ve cami ziyarete açık olup pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

KADRİ  BABA  TEKKESİ

Kilitbahir ile Havuzlar arasında, Yıldız Tabyasının altındaki denize bakan yamaçtadır.

Tekke binasının yan duvarları sağlam, üstü çökmüş vaziyettedir. Tekkenin içinde iki mezar bulunuyor.

Eskiden özellikle Hızır-İlyas günlerinde buraya gelinir, dini merasimler icra edilirdi. Muharrem ayında aşure pişirilir,yenilir, içilir ve mevlütler okunurdu.

KAŞIKLI (KAŞIKÇI)  DEDE

Kalelerin yapımında binlerce kişinin çalıştığı rivayet edilmektedir. Bu inşaat sırasında çalışan insanların yemek yemesi için gerekli olan kaşıklarda sorumlu kişinin Kaşıklı Dede lakabıyla anılan kişi olduğu sanılmaktadır. Daha sonra buradan gitmemiş, ölümü üzerinede buraya gömülmüştür.

Devamlı üzerinde dikili vaziyette kaşık bulunan bir kabirdir. Konuşamayan yada geç konuşan çocuklar için kabir üzerinden bir kaşık alınıp yerine bir başka kaşık konursa ve alınan kaşıkla çocuğa yemek yedirilirse çocuk konuşur. Bu inanç bilinmeyen bir zamandan beri devam etmektedir. Memleketin dört bir yanından yoğun bir ziyaretçisi vardır.

UŞŞAKİ  DERGAHI

Kilitbahir’e kurulan tarikatlardan biride UŞŞAKİYE dir. Dergahın bina kalıntıları ve kitabesi mevcuttur. Son şeyhlerinden Ahmet Talibi İrşadi Hazretleri 1883 te burada darı beka eylemiştir. Kabri dergahın doğusunda küçük bir türbe içinde bulunuyor. Yine öğrencilerinden ve dergahın son şeyhi Hüseyin Hüsnü Efendi’de ustasının yanında yatmaktadır. Her ikisininde basılmış divanları mevcuttur. Türbeleri ziyarete açıktır.

Comments are closed.